Driftsbygning Børsa

Driftsbygning levert Børsa

Kvatro har levert veggelementer, takstoler og byggevarer til fjøset. Størrelse på bygget er 18 x 55 m .