Endringer i regler rundt uttak av egenmeldinger m.m.

Hei :) Litt info 

Egenmelding:

Regjeringen har nå varslet at de tar bort retten til ubegrenset egenmeldingsbruk fra 01.juni. Det betyr at vi går tilbake til å kunne ta ut maks 8 dager i strekk.

Det som enda er usikkert er om egenmeldingsdagene som er tatt ut i forbindelse med covid-19 skal telle eller ikke. 

Omsorgsdager:

Holden-utvalget, ekspertutvalget nedsatt av regjeringen for å vurdere de økonomiske virkningene av koronatiltakene, anbefaler full gjenåpning av skoler og barnehager.

Regjeringen varslet onsdag 27.05 at det mest sannsynlig vil bli en endring i løpet av kommende uke (uke 23). Blir det normale åpningstider på skole og barnehager vil det ikke være åpning for å benytte omsorgsdager for å holde barna legre hjemme uten legeerklæring. 

Følg med på kommunen sine hjemmesider for å holde dere oppdatert. Forventer at det vil komme endringer i morgen (29.05) eller tidlig kommende uke.

Elisabeth :)