Omsorgsdager/timer

Hei!

Da har kommunen utvidet åpningstidene for barnehagene og sfo: 07.00 - 16.00. Stangvik oppvekstsenter har åpent fra 07.30 - 16.30.

Uttak av omsorgsdager begrenses til å kun gjelde på ordinær sykdom hos barnet/barnepassers sykdom. (Som ved normal samfunnstilstand).

Ha dialog med nærmeste leder dersom dere kommer litt senere på grunn av åpningstidene, og arbeid inn tiden innenfor samme arbeidsuke. Dersom det er vanskelig å jobbe inn de minuttene det ev. vil dreie seg om, så kan disse etter avtale med leder avspaseres. 

Elisabeth :)