Takstol

Vi har erfaring med takstolproduksjon siden 1974. Våre konstruktører tegner og prosjekterer gjennom avanserte beregninger alle typer trekonstruksjoner sammensatt med spikerplater. Vi har ny og moderne produksjonslinje med laserteknologi, som sikrer nøyaktighet og pålitelighet. Vi er tilsuttet Norske Takstolprodusenters Forening (NTF). Våre leveranser strekker seg fra garasjer og eneboliger til landbruksbygg og andre typer store bygg. Vi har også erfaring med spesialprodukter som amfi, tribuner og forskalinger.