Uttak av omsorgdager

Tydeliggjøring av praksis rundt uttak av omsorgdager (sykt barn) 

Uttak av omsorgsdager skal som hovedregel tas ut som hele dager. Dersom det er særskilte omstendigheter som gjør at du som arbeidstaker kan møte opp på arbeid halve dagen eller store deler av dagen, kan det avtales uttak av timer kontra hele omsorgsdager.

Slik situasjonen er nå, med stengte skoler og barnehager, er det et større behov for å ta ut slike dager. Ha daglig dialog med avdelingsleder eller administrasjonsleder om behovet for uttak av omsorgsdager.  

-Elisabeth :)